2021

__________________________________________________

Program for arrangementer i 2. halvår 2021

 

Vi har desværre måttet aflyse / udskyde forårets arrangementer på grund af corona, men er nu klar med program for det kommende halvår.

Program 2021

Viden om Norden

Viden om Norden rummer omtale af og links til forskellige TV-serier og film og lignende, der fortæller om nordisk historie, natur og kultur mm. I de nordiske lande. Dertil kommer aktuelle nyheder om det nordiske samarbejde i Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd og Foreningen NORDEN. Viden om Norden blev første gang rundsendt til vore medlemmer 3. februar 2021 som et alternativ til de møder, vi ikke kunne holde p.g.a. Corona.

Viden om Norden nr. 6 – 2021

Viden om Norden nr. 5 – 2021

Viden om Norden nr. 4 – 2021

Viden om Norden nr. 3 – 2021

Viden om Norden nr. 2-2021