Bestyrelsen i Foreningen NORDEN Mariagerfjord består af:

Formand
Gunner Buck
gb@gb-presse.dk
21 26 42 20
98574055

Næstformand & kasserer
Lisbeth Roth
lisbeth@roth-hadsund.dk
53803478

Sekretær
Anna-Grethe Nielsen
anna-grethe@hotmail.com
51363763

Menig bestyrelsesmedlem
Jytte Frederiksen
jytte-f@privat.dk
23300308

Menig bestyrelsesmedlem
Troels Jens Otto Jensen
troldepus69@hotmail.com
21639977

Suppleant
Uffe Kirk
uffekirk@hotmail.com
60575436

Suppleant
Lisbeth Buck
lisbeth.buck@gb-presse.dk
98575090
23638422