Foreningen NORDEN i Danmark arbejder for øget samarbejde i Norden.
Derfor sætter vi  fokus på sprog, kultur, historie og samfundsliv i de nordiske lande.

Som medlem af Foreningen NORDEN får du:

Tilbud om deltagelse i nordiske arrangementer, kurser og konferencer.

Magasinet Norden Nu fire gange årligt.

Foreningen NORDENs Rejsekatalog (udkommer i januar).

Chancen for at møde nye mennesker, der også interesserer sig for det nordiske!

Bliv medlem og støt det nordiske samarbejde.